5 agile principes die je nu al kunt toepassen in je contentstrategie

5-agile-principes-die-je-nu-al-kunt-toepassen-in-je-contentstrategie

5 agile principes die je nu al kunt toepassen in je contentstrategie

Agile marketing stelt organisaties in staat om direct te reageren op veranderingen door te werken met korte experimentele projecten tijdens zogenoemde ‘sprints’. Hierbij staan de behoeften van de klant continu centraal. Nauwe samenwerking, snelheid en flexibiliteit zijn belangrijke begrippen in agile marketing. Het draait echter ook om het voortdurend luisteren naar je klant en het meten van de impact van je inspanningen. Zo wordt duidelijk of de activiteiten die gedaan worden wel echt bijdragen aan je doelstelling. Bovendien kan de informatie die dit oplevert direct worden ingezet om de marketingactiviteiten te verbeteren. Doordat je zo wendbaar bent en snel kunt inspringen op nieuwe ontwikkelingen, loop je als organisatie minder risico’s. Het biedt tevens de mogelijkheid om meer waarde voor je klant toe te voegen. Wat kun je hiermee in jouw contentstrategie?

Agile marketing maakt organisaties wendbaar en helpt ze kansen beter te benutten

De term ‘agile’ komt oorspronkelijk uit de software industrie. Hier wordt deze werkmethode toegepast om snel nieuwe software te kunnen ontwikkelen. In 2001 werden in het ‘Agile Manifesto’ 12 basisprincipes vastgelegd. Hoewel deze principes oorspronkelijk op het ontwikkelen van software zijn gericht, vormen ze met een paar kleine aanpassingen ook de principes van het in 2012 opgestelde ‘Agile Marketing Manifesto’. Agile marketing maakt organisaties wendbaar en helpt ze kansen beter te benutten. De marketingactiviteiten worden afgestemd op datgene waar de klant op zit te wachten. Door in kleine stapjes te werken en de effecten van je inspanningen tussendoor te meten en analyseren, werk je continu aan verbetering.

Nieuwe manier van werken

Om de kansen van een agile werkwijze volledig te benutten, moet de hele organisatie agile ingericht worden. Agile vraagt om een hele andere manier van werken en daarvoor zijn structurele veranderingen in de manier waarop de organisatie functioneert nodig. Agile organisaties werken bijvoorbeeld in multidisciplinaire en zelfsturende teams, werken geen verslagen op papier uit maar communiceren direct met elkaar en houden niet krampachtig vast aan een jaarplan.

De agile werkwijze biedt goede handvatten om snel content te ontwikkelen en aan te passen naar aanleiding van het gebruikersgedrag

Flexibel content op maat creëren

Deze cultuurverandering is niet zomaar gemaakt. Het toepassen van één of meerdere agile principes kan echter al bijdragen aan een meer wendbare en effectieve contentstrategie. Agile marketing biedt goede handvatten om snel content te ontwikkelen en aan te passen naar aanleiding van het gebruikersgedrag. Je wilt je klanten immers continu waardevolle content bieden. Door flexibel content op maat te creëren, kun je nog beter inspelen op trends en veranderingen. Hierdoor blijf je continu relevant.

De eerste stap

Hieronder zet ik vijf agile principes (waarbij ik ‘software’ vervang door ‘content’) op een rij die direct toepasbaar zijn op je contentstrategie. Hiermee krijg je inzicht in wat de agile werkmethode voor een contentstrategie kan betekenen. Het volgen van deze principes is de eerste stap naar een agile contentstrategie.

1. Onze hoogste prioriteit is het beïnvloeden van de klant door het tijdig en voortdurend opleveren van waardevolle content.

Waar het bij softwareontwikkeling draait om het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software, gaat het bij contentmarketing om het continu verrassen van de klant met waardevolle content. Dit zou de kern van elke contentstrategie moeten zijn: (potentiële) klanten continu laten zien wat je in huis hebt. Je wilt klanten helpen, inspireren en uiteindelijk verleiden tot actie. Dit kan alleen door ze tijdig (op het moment dat de content relevant is) waardevolle content aan te bieden.

2. Verwelkom veranderende behoeften van de klant, zelfs laat in de contentcreatie. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel.

Door continu de veranderende behoeften van de klant centraal te stellen en je content daarop aan te passen, weet je zeker dat jouw content voor de klant relevant en waardevol is. Controleer daarom regelmatig of de zorgvuldig opgestelde buyer persona’s en customer journey niet verouderd zijn. Werk ze bij een verandering direct bij. Als je nieuwe behoeften als eerste in kaart hebt en direct inspringt op verandering, laat je de concurrentie snel achter je.

Alleen kwalitatieve content zal door de klant als waardevol gezien worden

3. Lever regelmatig content op. Liefst iedere paar uur, minimaal iedere paar weken.

Wil je onder de aandacht van je (potentiële) klant blijven, dan is het van belang om regelmatig nieuwe content te publiceren. Let hierbij wel op waar de behoefte van de klant ligt. Produceer niet om te produceren, maar omdat je weet dat je klant geïnteresseerd is in je content op een bepaald moment in de customer journey.

4. Mensen werkzaam in het veld en contentcreators moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.

Enerzijds sluit dit principe aan bij nummer 2: door goed in contact te blijven met accountmanagers, technisch specialisten en de verkoop- en serviceafdeling weet je wat er speelt bij je klant. Anderzijds biedt het samenwerken met deze collega’s veel input voor je content. Op deze manier zorg je ervoor dat je alle kennis die in de organisatie aanwezig is ook daadwerkelijk gebruikt om de klant waardevolle content te bieden.

5. Voortdurende aandacht voor een hoge kwaliteit van de content versterkt agility.

Alleen kwalitatieve content zal door de klant als waardevol gezien worden. Daarom moet hier voortdurend aandacht aan worden besteed. Kijk kritisch naar de content die je publiceert. Zoals eerder gezegd: produceer niet om te produceren. Daarbij is kwalitatieve content beter te recyclen. Van een kwalitatief goede whitepaper kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk goede blogs geschreven worden. Dit doe je natuurlijk wel pas nadat je hebt gecheckt of de inhoud nog wel aansluit op de behoeften van de doelgroep.